Expo ‘Liquid Lives’

‘Liquid Lives’ is een kleurrijke tentoonstelling die ons even wil doen stilstaan bij de balans van wat we genetisch hebben meegekregen en welke ‘kleur’ we daaraan willen toevoegen. Zo hebben we allemaal wel wat meegekregen bij de start van dit leven maar we hebben ook keuzes om ons eigen schilderij verder vorm te geven. Welke kleur wil jij geven aan je leven? Wat heb je nodig om het ‘penseel’ op te nemen en bepaalde keuzes te maken? Welke dynamiek zou jouw ‘schilderij’ typeren?

‘Liquid Lives‘ is a colourful exhibition whose aim is to get us to take a moment to reflect on the balance between our genetic heritage and the ‘colour’ we want to add to it. Even though we all shared a legacy at the start of this life, we also get choices to give more substance to our own painting. With which colour do you want to infuse your life? What do you need to pick up the ‘brush’ and make certain choices? Which type of dynamics would best define your ‘painting’?

*Zelf interesse om een ‘schilderij’ te worden? Of een kunstwerk aan te kopen? Neem gerust even contact op voor meer info.